Ośrodek Szkoleniowy Fundacji

Ogólna charakterystyka Ośrodka Szkoleniowego: Ośrodek Szkoleniowy jako placówka kształcenia ustawicznego umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami rynku. Zadaniem Ośrodka szkoleniowego jest przeprowadzanie szkoleń w formie kursów, seminariów i samokształcenia kierowanego osób dorosłych i młodzieży szkolnej. Ośrodek Szkoleniowy dysponuje  bazą   dydaktyczną   i   noclegową   oraz   sprzętem   technicznym i   pomocami    naukowymi.    Szkolenia     przeprowadzamy     na    miejscu  lub w siedzibie kontrahenta. Ukończenie szkolenia jest potwierdzane zaświadczeniem.
Dla prawidłowej działalności merytorycznej zapewniony jest dobór:

 • właściwych programów nauczania i form szkolenia,
 • odpowiedniej kadry dydaktycznej,
 • środków technicznych do realizacji zadań,
 • materiałów szkoleniowych,
 • pomocy naukowych.

OFERTA DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH

Fundacja  Ośrodek  Doskonalenia  Kadr  w   Policach   k/Szczecina   zaprasza na kursy kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.  Kursy  i  szkolenia  prowadzimy  w   siedzibie  Fundacji,  a  także w  miejscach  wskazanych  przez kontrahentów.  Posiadamy  bazę  dydaktyczną i noclegową oraz sprzęt i pomoce naukowe. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną   kadrę,   posiadającą   wieloletnie   doświadczenie w zakresie transportu kolejowego.ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU

UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Musisz je posiadać jeśli:

 • kierujesz firmą,
 • pracujesz z ludźmi (w tym z dziećmi i młodzieżą),
 • jesteś uczestnikiem ruchu drogowego.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotuje do przyswojenia podstawowych zasad postępowania, umiejętności i poznania najważniejszych czynności, które pomogą uratować ludzkie życie. Szkolenia prowadzone są profesjonalnie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.    Terminy,    miejsce,    forma    oraz    czas    trwania    szkolenia do uzgodnienia z Państwem.  Posiadamy  wieloletnie  i  bogate  doświadczenie w realizacji kursów i prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz ratownictwa chemicznego.  Dodatkowych  informacji  udziela  pracownik  działu  szkoleń osz@fodk.plPlan kursów i szkoleń Ośrodka Szkoleniowego
Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr
na IV kwartał 2016 r.

Lp. Nazwa   kursu     Termin kursu
KURSY KOLEJOWE
 1.Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych.14.11.2016 r. – 17.12.2016 r.
 2.Ustawiacz, manewrowy17.10.2016 r. – 29.10.2016 r. 28.11.2016 r. – 10.12.2016 r.
 3.Gospodarka magazynowa garażowych stacji paliw17.10.2016 r. – 21.10.2016 r. 14.11.2016 r. – 18.11.2016 r. 05.12.2016 r. – 09.12.2016 r.
4.Nastawniczy14.11.2016 r. – 03.12.2016 r. 
 5.Dyżurny ruchu 24.10.2016 r. – 10.12.2016 r. 
KURS KADROWO – PŁACOWY 
 6.Przepisy prawa pracy
II połowa października 2016 r.
7.Podstawy rachunkowościI połowa listopada 2016 r.
SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
8.Okresowe dla pracodawcy i osób kierujących pracownikamipaździernik – grudzień2016 r.
9.Okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznejpaździernik – grudzień2016 r. 
 10.Okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych i nauczycielipaździernik – grudzień2016 r.
 11.Okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczychpaździernik – grudzień2016 r.
KURSY Z ZAKRESU:
 12.Obsługi suwnic w kat. IIS i ISpaździernik – grudzień2016 r.
 13.Ratownictwa chemicznegopaździernik – grudzień2016 r.
 14.Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejpaździernik – grudzień2016 r.
 15.Obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowympaździernik – grudzień2016 r.
 16.Obsługi dźwigów towarowo-osobowychpaździernik – grudzień2016 r.
 17.Obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (ADR i RID)październik – grudzień 2016 r.
 18.Języka migowegopaździernik – grudzień2016 r.
 19.Językowe: –   język angielski –   język niemiecki –   język rosyjski  październik – grudzień2016 r.    
20.Przygotowujące do egzaminu maturalnego: – język polski  – matematyka  – język angielski  – język niemiecki – język rosyjski    październik 2016 – kwiecień 2017
KURSY   KOMPUTEROWE:
20.PodstawOwy (Windows, Word, Excel, Internet)październik – grudzień2016 r.
21.Komputerowy dla osób zaawansowanych  październik – grudzień2016 r.

INNE TERMINY SZKOLEŃ SĄ DO UZGODNIENIA

Zgłoszenia pracowników można składać pisemnie na załączonym druku

/zlecenie/ Zlecenie kursu.doc / Zlecenie kursu.pdf

na adres Fundacji, lub faxem: 091 431-66-35.UWAGA!!

Prowadzimy nabór na odpłatny

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I PONADGIMNAZJALNYCH

1. Okres przygotowań – od października do kwietnia następnego roku

2. Zajęcia prowadzone do wyboru:

 • w grupach 15 osobowych
 • w grupach 10 osobowych
 • w grupach 5 osobowych

Dodatkowo:

 • zajęcia indywidualne (korepetycje)

Opłaty zróżnicowane w zależności od liczebności grupy.

Kontakt: Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr, osz@fodk.pl

lub osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30