Kursy, szkolenia

Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr

Ogólna charakterystyka Ośrodka Szkoleniowego: Ośrodek Szkoleniowy jako placówka kształcenia ustawicznego umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami rynku. Zadaniem Ośrodka szkoleniowego jest przeprowadzanie szkoleń w formie kursów, seminariów i samokształcenia kierowanego osób dorosłych i młodzieży szkolnej. Ośrodek Szkoleniowy dysponuje  bazą   dydaktyczną   i   noclegową   oraz   sprzętem   technicznym i   pomocami    naukowymi.    Szkolenia     przeprowadzamy     na    miejscu  lub w siedzibie kontrahenta. Ukończenie szkolenia jest potwierdzane zaświadczeniem.
Dla prawidłowej działalności merytorycznej zapewniony jest dobór:

 • właściwych programów nauczania i form szkolenia,
 • odpowiedniej kadry dydaktycznej,
 • środków technicznych do realizacji zadań,
 • materiałów szkoleniowych,
 • pomocy naukowych.

OFERTA DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH

Fundacja  Ośrodek  Doskonalenia  Kadr  w   Policach   k/Szczecina   zaprasza na kursy kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.  Kursy  i  szkolenia  prowadzimy  w   siedzibie  Fundacji,  a  także w  miejscach  wskazanych  przez kontrahentów.  Posiadamy  bazę  dydaktyczną i noclegową oraz sprzęt i pomoce naukowe. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną   kadrę,   posiadającą   wieloletnie   doświadczenie w zakresie transportu kolejowego.ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU

UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Musisz je posiadać jeśli:

 • kierujesz firmą,
 • pracujesz z ludźmi (w tym z dziećmi i młodzieżą),
 • jesteś uczestnikiem ruchu drogowego.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotuje do przyswojenia podstawowych zasad postępowania, umiejętności i poznania najważniejszych czynności, które pomogą uratować ludzkie życie. Szkolenia prowadzone są profesjonalnie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.    Terminy,    miejsce,    forma    oraz    czas    trwania    szkolenia do uzgodnienia z Państwem.  Posiadamy  wieloletnie  i  bogate  doświadczenie w realizacji kursów i prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz ratownictwa chemicznego.  Dodatkowych  informacji  udziela  pracownik  działu  szkoleń

Plan kursów i szkoleń Ośrodka Szkoleniowego
Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr
na I kwartał 2018 r.

Lp. Nazwa   kursu     Termin kursu

KURSY KOLEJOWE

1.Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych.05.03.2018 r. – 13.04.2018 r.
 2.Ustawiacz, manewrowy12.02.2018 r. – 24.02.2018 r.
 3.Gospodarka magazynowa garażowych stacji paliw05.02.2018 r. – 09.02.2018 r.
4.Nastawniczy12.03.2018 r. – 31.03.2018r. 

KURS KADROWO – PŁACOWY 

5.Kadrowo – płacowy
II połowa lutego 2018 r.
6.Podstawy rachunkowościI połowa marca 2018 r.

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

7.Okresowe dla pracodawcy i osób kierujących pracownikamistyczeń – marzec 2018 r.
8.Okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznejstyczeń – marzec 2018 r.
 9.Okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych i nauczycielistyczeń – marzec 2018 r.
 10.Okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych  styczeń – marzec 2018 r.

KURSY Z ZAKRESU:

11.Obsługi suwnic w kat. IIS i ISstyczeń – marzec 2018 r.
 12.Ratownictwa chemicznego styczeń – marzec 2018 r.
 13.Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejstyczeń – marzec 2018 r.
 14.Obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowymstyczeń – marzec 2018 r.
 15.Obsługi dźwigów towarowo-osobowychstyczeń – marzec 2018 r.
 16.Obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (ADR i RID)styczeń – marzec 2018 r.
 17.Języka migowegostyczeń – marzec 2018 r.
 18.Językowe: –   język angielski –   język niemiecki –   język rosyjskistyczeń – marzec 2018 r.      
19. Przygotowujące do egzaminu maturalnego:-   Język polski Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Matematyka    styczeń 2018 r.
–  kwiecień 2018 r.

KURSY   KOMPUTEROWE:

20.PodstawOwy (Windows, Word, Excel, Internet)styczeń – marzec 2018 r.
21.Komputerowy dla osób zaawansowanych  styczeń – marzec 2018 r.

INNE TERMINY SZKOLEŃ SĄ DO UZGODNIENIA

Zgłoszenia pracowników można składać pisemnie na załączonym druku

/zlecenie/ Zlecenie kursu.doc / Zlecenie kursu.pdf

na adres Fundacji, lub faxem: 091 431-66-35.UWAGA!!

Prowadzimy nabór na odpłatny

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I PONADGIMNAZJALNYCH

1. Okres przygotowań – od października do kwietnia następnego roku

2. Zajęcia prowadzone do wyboru:

 • w grupach 15 osobowych
 • w grupach 10 osobowych
 • w grupach 5 osobowych

Dodatkowo:

 • zajęcia indywidualne (korepetycje)

Opłaty zróżnicowane w zależności od liczebności grupy