Nabór do projektu „Pracownia Aktywności Zawodowej”

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie  

„Pracownia aktywności zawodowej”

nr WND-POKL.07.04.00-32-005/13

Oferujemy:

–    bezpłatne kursy zawodowe i staże na kierunkach:

¨ logistyk

¨ pracownik małej gastronomii

¨ sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

–   dodatek szkoleniowy i stypendium stażowe dla uczestników

–   doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy

–   bezpłatne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu

Dla kogo:

niepełnosprawni mieszkańcy powiatu polickiego w wieku 15 – 64 lata,
   pozostający bez zatrudnienia

Od 1 listopada 2013 r. zgłoszenia przyjmuje

Biuro Projektu w siedzibie Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr

Liczba miejsc jest ograniczona !

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”