Nabór do udziału w projekcie „Pracownia aktywności zawodowej”

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr zaprasza osoby niepełnosprawne,  pozostające bez zatrudnienia, będące mieszkańcami powiatu polickiego, w wieku 15 – 64 lata do udziału w projekcie  „Pracownia aktywności zawodowej”

W ramach projektu oferujemy:

  •  bezpłatny kurs pracownika małej gastronomii w okresie XI 2014 – I 2015 r.
  • 3 – miesięczny staż zawodowy w okresie III  – V 2015 r.
  • dodatek szkoleniowy  – 400 zł miesięcznie
  • stypendium stażowe  – 900  zł miesięcznie
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy
  • bezpłatne badania lekarskie,
  • zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Projektu

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

Liczba miejsc jest ograniczona !

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego