PÓŁKOLONIE Z FUNDACJĄ – LATO 2015 NA WESOŁO

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

z a p r a s z a

dzieci w wieku 6 – 10 lat do udziału w półkoloniach, które organizujemy w pięciodniowych turnusach:

20 do 24 lipca

27 do 31 lipca

03 do 07 sierpnia

10 do 14 sierpnia.

Atrakcyjne zajęcia  prowadzone będą w godzinach od 900 do 1500.

Zapewniamy dwa posiłki dziennie.

Odpłatność za jeden turnus – 450 zł.

Kontakt osobisty – siedziba Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500

Z A P R  S Z A M Y