Pracownia Aktywności Zawodowej

realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr.


Okres realizacji projektu:

od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku


Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest  aktywizacja zawodowa 20 niepełnosprawnych K/M w wieku 15-64 z powiatu polickiego do końca czerwca 2015r.


Miejsce realizacji projektu:

województwo zachodniopomorskie, powiat policki.