Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

 

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach ul. Siedlecka 6 oferuje do sprzedaży następujący używany sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym:

 

Lp.

Nazwa

Szt.

Proponowana cena

za sztukę w zł

1.

Kserokopiarka CANON IR 3300 z podstawą

1

1.000,00

2.

Kserokopiarka kolorowa DCC 2620

1

1.000,00

3.

Tablica interaktywna

1

3.000,00

4.

Projektor multimedialny ACER P1303PW

1

1.500,00

5.

Komputer MSI WIND TOP AE 208/1G-005 EU

1

1.000,00

6.

Komputer Lenovo Think Cente

1

1.500,00

7.

Laptop Lenovo G770G MTI Polska

+ oprogramowanie

1

1.000,00

8.

Laptop Lenovo G770G MTI Polska

+ oprogramowanie

14

1.000,00

9.

Klimatyzator biurowy z osprzętem

1

1.500,00

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 91 431-66-34,  601 410 075

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR POLICE

 

ZAPRASZA DO PROJEKTU:

 

KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

 

UDA-RPZP.07.01.00-32-K516/17-00

 

OSOBY bierne zawodowo, bezrobotne, o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z ZK, uchodźców, rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby niesamodzielne, korzystających z Pomocy Żywnościowej, mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Oferujemy:

  • wsparcie opiekuna reintegracji, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

 

  • kwalifikacje zawodowe - kursy i egzaminy:  

   operator podestów ruchomych

   kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

   pracownik hurtowni  w zakresie obsługi wózka jezdniowego

 

  •  kursy zawodowe – kompetencje:

     profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

     logistyk

     pracownik małej gastronomii.

 

            Po kursach staże, pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu

Materiały dydaktyczne

Ubezpieczenie

Koszt egzaminu

Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

 

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Fundacji w Policach ul. Siedlecka 6a

 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 800    do 1530

 Regulamin udziału w Projekcie

Kontakt telefoniczny  91 431 66 34