Główna

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

ZAPRASZA DO PROJEKTU:

KIS – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

OSOBY bierne zawodowo, bezrobotne, o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z ZK, uchodźców, rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby niesamodzielne, korzystających z Pomocy Żywnościowej, mieszkańców obszarów wiejskich.

Oferujemy:

  • wsparcie opiekuna reintegracji, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • kwalifikacje zawodowe – kursy i egzaminy:  

   operator podestów ruchomych

   kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

   pracownik hurtowni  w zakresie obsługi wózka jezdniowego

  •  kursy zawodowe – kompetencje:

     profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

     logistyk

     pracownik małej gastronomii.

            Po kursach staże, pośrednictwo pracy

Zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu

Materiały dydaktyczne

Ubezpieczenie

Koszt egzaminu

Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Fundacji

 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 800    do 1530

 Regulamin udziału w Projekcie

przeprowadzki opole