Nabór na zajęcia w klubie integracji społecznej

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr ogłasza nabór na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu „KIS, czyli integracja, wsparcie i praca”      

nr WND-POKL.07.02.01-32-022/13

Oferujemy:

–   bezpłatne kursy zawodowe:

¨ pracownik małej gastronomii

¨opiekun osób starszych

¨pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego

–   stypendium szkoleniowe dla uczestników

–   doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy

–   bezpłatne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu i catering

–   codzienne korzystanie z zasobów Klubu Integracji Społecznej

Dla kogo:

– mieszkańcy powiatu polickiego w wieku 15 – 30 lat, poszukujący zatrudnienia, zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani lub innych przyczyn.

Od 1 listopada 2013 r. zgłoszenia przyjmuje

Biuro Projektu w siedzibie Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr

Liczba miejsc jest ograniczona !

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”